Projektek

11 - 20 | 153 projekt
Projekt neve Csökkenő rendezés Intézmény Vezető
Adatintegrációs biomatemetikai modellezés Enzimológiai Intézet Dr. Pálhalmi János

Komputációs statisztikai modellezés transzkriptomikai, proteomikai és epigenomikai adatbázisok alapján.

alicebp Részecske- és Magfizikai Intézet Bíró Gábor

Az ALICE Budapest Csoportjának a projektje: Monte Carlo szimulációk fejlesztése és futtatása, adatkiértékelés.

ALMA rádiótávcsővel végzett megfigyelések kiértékelése Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Mező György

Az Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) http://www.almaobservatory.org/en/home/ rádiótávcsővel végzett megfigyelések kiértékelése. Kóspál Ágnes Lendület  csoportja http://www.konkoly.hu/DRG/ és ERC SACCRED  http://www.konkoly.hu/SACCRED/ projektje  ALMA észleléseihez feldolgozási környezet kialakítása az akadémiai felhőben.
Nagy mennyiségű észlelési adat hálózati letöltése közvetlenül az ALMA adatközpontjából, ideiglenes tárolása, feldolgozása több kiértékelő együttműködésével, alkalmanként grafikus környezet használatával.

Apache Spark and ML Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Nagy Enikő

Apache Spark keretrendszer gépi tanulás alapú alkalmazások integrációjának vizsgálata, tesztelése, valamint az Occopus orkesztrációs eszköz általi automatizálása.

ApertusVR Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Kovács Péter

Open source distributed scene sharing engine for virtual and augmented reality on any platform 

https://github.com/MTASZTAKI/ApertusVR

http://www.apertusvr.org

 

 

Apollo - 15k Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Horváth Gergely

A projekt Apollo Tyres Ltd.-nél lévő gépek működésének elemzéséről szól. A gépek jelenleg nem érik el sem a kívánt teljesítmény, sem az elfogadható rendelkezésre állást. Ehhez az elemzéshez a gép által generált hibaüzenetek feldolgozás szükséges, azok gyakorisági vizsgálata a teljes adatbázison. Figyelembe véve, hogy több évnyi adatot kell feldolgoznunk, szükségünk van egy gépre, ahol  háttérben vgezhető számításokat tudunk futtatni.

ARISE Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Kovács Péter

Augmented reality and artificial intelligence based multi-user and real-time expert system for colonoscopy

ARNL - Felhő alapú big data / AI kutatási platform Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Dr. Marosi Attila Csaba

Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium (ARNL) [1] keretében Big Data és AI alapú kutatási platform kerül kialakításra. A projekt elsősorban a nemzeti laboratóriumhoz tartozó beltéri demonstrációkat támogatja.

[1] https://autonom.nemzetilabor.hu/hu

Assembly Planning Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Cserteg Tamás

Egy beküldött cikkre (Assembly Planning by Disjunctive Programming and Geometrical Reasoning) érkezett bírálói kérés miatt le kell futtatni a saját feladatpéldányokra egy másik cikkben szereplő megoldó eljárást.

Asztrocita kálcium szignálok elemzése Szerves Kémiai Intézet Héja László

Az asztrociták különböző idegrendszeri funkciókban játszott szerepének megítélése az elmúlt két évtizedben jelentősen megváltozott. A legkülönbözőbb létfontosságú asztrogliális funkciók felismerése ellenére azonban az asztrocitákat továbbra is elsősorban a neuronális működést követő sejtekként tartják nyilván. Ennek következtében a neuronális funkciókat kontrolláló, vagy azoktól független asztrogliális mechanizmusok ritkán bukkannak fel. Különösen igaz ez a magasabb rendű kognitív funkciókra, melyekben a neuronok prímátusa továbbra is megkérdőjelezetlen.