Projektek

71 - 80 | 144 projekt
Projekt neve Csökkenő rendezés Intézmény Vezető
Isilon 10G Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Both Zsolt

Szeretnénk tesztelni az Isilon storage rendszerünk és a cloud közötti 10G-s kapcsolatot.

Kiégészámítás VVER1000-es kazettára Monte Carlo módszerrel Atommagkutató Intézet Brolly Áron

A projekt célja az MTA EK RAL-ban működő determinisztikus, üzemanyagkazetta szintű kiégési kód ellenőrzése egy Monte Carlo elven működő részecsketranszport kóddal. Asztali gépemen egy közelítő pontosságú számítás 8 szálon 24 napig tartana.

Klasszikus pulzálók hidrodinamikai modellezése SPHERLS programmal Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Gábor Kovács

A klasszikus instabilitási sáv pulzáló változócsillagainak vizsgálata és modellezése hosszú (magyar) múltra tekint vissza. A korábbi modellek egydimenziós kódokat használtak mivel a hardvertechnológia nem támogatta azt a számítási mennyiséget, amik a többdimenziós kódokat jellemzik. A mostani projektben a kanadai fejlesztésű SPHERLS több-dimenziós hidrodinamikai modellprogramot használnánk melynek szintén magas számítási kapacitása van (Egy futáshoz körülbelül 16 processzormag), és a futási ideje is hetek, hónapok lehetnek.

Komáromi Duna-híd digitális ikermodell Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Jáger Bence

Az új komáromi Duna-híd fenntartásának támogatására egy fejlett numerikus modell készül. A híd digitális ikermodelljét ANSYS környezetben fejlesztjük, melynek célja a híd életútjának követése a különbőző hatások közel valós idejű figyelembevételével a gyártástól a szerelésen át az üzemidő végéig.

Komplex epidemiológiai modellek becslése Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Ferenci Tamás

A korszerű, idő és/vagy tér dimenziót is tartalmazó epidemiológiai modellek igen komplexek lehetnek, különösen, ha simítást (spline-okat) is alkalmazunk az egyes magyarázó változóknál, az esetleges nemlinearitások figyelembevételére, illetve, ha a változók között interakciók is lehetnek. További növeli a komplexitást - amint az betegségek vizsgálatánál tipikus - ha az eredményváltozó nem normális eloszlású. Ha ráadásul adminisztratív/finanszírozási adatok alapján dolgozunk, akkor akár több százezer, vagy millió megfigyelési egységünk is lehet.

Kopi plágiumkereső szolgáltatás Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Tóth Zoltán

A KOPI plágiumkereső a jelenleg legismertebb magyar plágiumkereső. Egy- és többnyelvű plágiumkeresésre is képes feltöltött dokumentumok, és különböző internetről származó adathalmazok között.

A KOPI használata magánszemélyek számára ingyenes, de a keresések száma korlátozott az erőforrásigény miatt.

https://kopi.sztaki.hu/

Kovaalga formák automatikus felismerése és elemzése Duna-kutató Intézet Hidas András

Kovaalgákról pásztázó elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készített képek automatikus alakfelismerése és klasszifikációja.

Lear IPS Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Horváth Gergely

Preliminary potential analysis with IPS data

Learning Factory: Summer School Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Horváth Gergely

A COVID járvány okán a korábban jelenléti oktatásban tervezett kollaboratív szerelés robotokkal tematikájú summer school elképzeléseinket digitális, távolléti oktatásba kell átültetni. Ennek egyik feltétele, hogy a korábban a robot mellett, személyes workshoppal elképzelt folyamat és elrendezés tervezési feladatokat digitális szimulációval helyettesítjük.

Ligandkötési és sejtszignalizációs modellek kidolgozása Támogatott Kutatócsoportok Irodája Turu Gábor

A projekt célja farmakológiai és sejtszignalizációs folyamatok számítógépes predikciója, neurális hálózatok és más gépi tanulási technikák alkalmazásával. A modellekhez ligandkötési adatokat, molekulák strukturális adatait, proteomikai, foszforilációs és rns szekvenálási mérések eredményeit használjuk fel. A projekt során tervünk olyan ligandok keresése, amelyek szelektíven indítanak egyes jelátviteli útvonalakat, illetve célunk ezen útvonalak kinetikájának és az útvonalakban szereplő fehérjék interakciójának predikciója, különböző sejtvonalakban, kezelt és nem kezelt mintákban.