Morzsák

Oldal címe

HUN-REN Cloud

Címlapos tartalom

A HUN-REN Cloud célja

A HUN-REN Cloud (korábban ELKH Cloud) elsődleges célja, hogy a magyar tudományos közösséget támogassa a kutatásukhoz elengedhetetlen e-infrastruktúrával. A szükséges informatikai eszközök hosszadalmas beszerzési és üzembeállítási folyamata helyett a HUN-REN Cloud lehetőséget biztosít arra, hogy a kutatók gyorsan és könnyen hozhassák létre a kívánt kutatási környezetet -- akár órákon belül. Ráadásul az így létrejött e-infrastruktúrát a mindenkori igényeknek megfelelően dinamikusan tudják növelni, vagy csökkenteni. Amikor pedig a lefoglalt kapacitásokra már nincs szükségük, a felszabadult errőforrások a többi kutató számára válnak felhasználhatóvá. Ez a megközelítés idő- és költségtakarékos; a tudományos közösség és a teljes Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) vonatkozásában is egy sokkal hatékonyabb e-infrastruktúra gazdálkodást eredményez, mint amit a hagyományos e-infrastruktúra beszerzési mód és üzemeltetés kínált.

A HUN-REN Cloud működési koncepciója

A HUN-REN Cloud egy e-infrastruktúra keretrendszer, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók a számukra szükséges e-infrastruktúrát hozzák létre a felhőben. A felhasználók tipikusan nem egyedi kutatóként vesznek részt a felhő használatában, hanem projektek tagjaként, azaz a HUN-REN Cloud projekt-orientált megközelítést alkalmaz. Egy projekt indítását a projekt vezetője kezdeményezheti egy projekt indító űrlap kitöltésével, melyben leírja a projekt célját, időtartamát és kapacitásigényét. Amennyiben a projekt elfogadásra kerül, a projekt megkapja az igényelt erőforrás kapacitást kvóta formájában. Ezen a kvótán belül aztán a projekt olyan e-infrastruktúrát épít fel, ami céljai számára a legmegfelelőbb (pl. Spark klaszter, Kubernetes klaszter, mélytanulást támogató környezet, stb.). A létrehozott projekt vezetője engedélyezheti egyéni kutatók csatlakozását a projekthez. A projekttagok közösen használják a projektben létrehozott e-infrastruktúrát. A különböző projektek egymástól teljesen izoláltak, egymás adataihoz nem férhetnek hozzá.

A HUN-REN Cloud és a referencia architektúrák

A felhasználni kívánt, összetett e-infrastruktúrát a felhőben felépíteni általában komplex, szakértelmet igénylő feladat, ezért a HUN-REN Cloud a tipikus, gyakran használt e-infrastruktúrák kiépítéséhez ún. referencia architekturákat biztosít, melyekből a kívánt infrastruktúra minimális időráfordítással felépíthető. A referencia architekturák előre gyártott, gondosan tesztelt, élesítésre kész e-infrastruktúrák, amikből paraméterezés és testreszabás után a projekt automatikusan felépítheti a kívánt e-infrastruktúrát.

Rendelkezésre álló referencia architektúrák és leírásuk

A tervek szerint a HUN-REN Cloud a nem tipikus e-infrastruktúrák felépítéséhez közvetlen segítséget nyújt a felhasználóknak, majd az így létrejött e-infrastruktúrából referencia architekturát készít, aminek tárolására és elérésére repozitóriumot biztosít. Így minden HUN-REN Cloud felhasználó elérheti és használhatja ezeket a speciális referencia architektúrákat is.

Az HUN-REN Cloud kapacitása

Az HUN-REN Cloud a 2016-ban elindított MTA Cloud infrastruktúrára alapoz, annak jelentős továbfejlesztésével 2020. III. negyedévétől kezdve. A bővítés utáni kapacitását mutatja az alábbi táblázat.

Erőforrás típusa HUN-REN Cloud kapacitás
vCPU (darab) 7,344
memória (RAM, TB) 35
HDD (3-as replika, TB) 1,248
SSD (3-as replika, TB) 338
belső hálózati sebesség (Gbit/s) 100
GPU-s kártyák (darab) 72
GPU memória (RAM, GB) 2,560
GPU double (TFLOPS) 622
GPU single (TFLOPS) 1,252
GPU FP 16 tensor (TFLOPS) 14,984

Mire jó a HUN-REN Cloud?

A felhő szolgáltatásokban tipikusan három szintet szoktak megkülönböztetni: infrastruktúra, mint szolgáltatás (IaaS), platform, mint szolgáltatás (PaaS) és szoftver, mint szolgáltatás (SaaS). A HUN-REN Cloud ezek közül az infrastruktúra szolgáltatás szintet (IaaS) célozza meg, amire a későbbiekben a további szintek is építhetők. A rendelkezésre álló referencia architektúrák többsége már a platform szinten biztosítja a felhőszolgáltatást.

A HUN-REN Cloud, mint IaaS felhő lehetővé teszi a HUN-REN kutatók számára, hogy különböző típusú és méretű infrastruktúrákat alakítsanak ki dinamikusan, az aktuális projektjeik igényei szerint. Így például az egyszerű desktop gépektől (pl. MS Windows, Linux) a szuperszámítógép teljesítményt nyújtó számítási fürtökig (pl. SLURM fürt) számos különböző típusú és méretű infrastruktúrát építhetnek ki a HUN-REN Cloudban, számítási kapacitásuk növelése érdekében. Ezt segítik a már említett referencia architektúrák.

A HUN-REN Cloud nagy méretű tárolókapacitást is nyújt a tudományos adatok ideiglenes tárolására, arra az időre, amíg a felhőben kialakított infrastruktúrán futó alkalmazások az adatok feldolgozását végzik. Az adatok biztonságos tárolását a legkorszerűbb OpenStack felhő alkalmazása biztosítja.

Kik használhatják a HUN-REN Cloudot?

A HUN-REN Cloud elsősorban az HUN-REN kutatóit igyekszik kiszolgálni, ill. azokat a hazai és nemzetközi projekteket, amikben az HUN-REN intézményei és kutatói részt vesznek. A fentieken túl megmaradt erőforrásokat a hazai egyetemek és ipari cégek kutatói és fejlesztői számára kívánjuk felajánlani.

HUN-REN Cloud jövőkép

Az HUN-REN Titkárság 2021.07.01. és 2024.12.31. közötti időszakra szerződésben garantálta a HUN-REN Cloud üzemeltetésének finanszírozását. Az üzemeltetési költségekben nem csak az infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása van benne, hanem a felhasználói támogatás is, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználókat aktívan tudja támogatni a HUN-REN Cloud fejlesztői csapata.

Nemzetközi kapcsolatok

Nagyon fontos, hogy a megnövelt kapacitású HUN-REN Cloud bekapcsolódjon az európai EOSC (European Open Science Cloud) programba és az ESFRI infrastruktúra programokba. Ennek érdekében a SZTAKI már két európai projektben is részt vesz. Az EGI-ACE projektben biztosítjuk a HUN-REN Cloud kompatibilitását az EOSC felhőkkel, valamint felhasználói támogatást adunk azon európai projekteknek, ahol magyar konzorciumi tagok is vannak. A SLICES-SC projektben részt veszünk a SLICES ESFRI program előkészítésében és a SLICES infrastruktúra európai felhasználásának megszervezésében. Célunk, hogy a jövőben minél több európai projektben vegyünk részt az adott projektek felhő igényeinek kiszolgálásában.

Honnan kaphatok további információt?

Azon kutatóknak, akik szeretnének megismerkedni az HUN-REN Cloud lehetséges felhasználási módjaival, valamint véleményükkel szeretnék segíteni munkánkat, a következő lehetőségek állnak rendelkezésükre:

1/ Havonta különböző tájékoztató eseményeken mutatjuk be a HUN-REN Cloud legfontosabb szolgáltatásait és alkalmazási lehetőségeit. Az előadásanyagok a HUN-REN Cloud weblapon keresztül érhetők el.

2/ Alap szintű és emelt szintű felhasználói támogatást biztosítunk a HUN-REN Cloud felhasználói számára, melynek keretében testre szabottan segítjük a felhő helyes és hatékony használatát a legkülönbözőbb felhasználási területeken. Ha ilyen segítségre van szükség, akkor ld. a 3/ pontban megadott e-mail címet.

3/ További információk érdekében lépjen kapcsolatba a fejlesztőkkel és üzemeltetőkkel a következő e-mail címen: info@science-cloud.hu