Projektek

61 - 70 | 153 projekt
Projekt neve Csökkenő rendezés Intézmény Vezető
Gamma-sugárzó aktív galaxismagok Fermi adatainak likelihood analízise Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Kun Emma

A projekt keretében az elektromágneses spektrum gamma tartományában is erősen sugárzó aktív galaxismagok Fermi Űrtávcsővel (https://fermi.gsfc.nasa.gov) készült méréseit szándékozzuk feldolgozni a Fermitools nevű (https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/analysis/software/) dedikált szoftverrel és python kódokkal.

Génexpressziós korrelációs hálózat készítése Mezőgazdasági Intézet Majláth Imre

Szeretnék egy nagyobb számítókapacitást igénylő, transzkriptom szekvenálásból szármató ca. 40k x 8 adatmátrixon többszörös korreláció számításokat (Pearson) végrehajtani, majd a korrelációs koefficiensek alapján hálózatot készíteni.

Gépi tanulás és mesterséges intelligencia alap-, és alkalmazott kutatási algoritmusainak átfogó tesztelése Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Dr. Viharos Zsolt János

Cél: gépi tanulás és mesterséges intelligencia alap-, és alkalmazott kutatási algoritmusainak átfogó tesztelése.

Kollégáimmal dolgozunk ki új algoritmusokat és algoritmus variánsokat gépi tanulás és mesterséges intelligencia területén (kapcsolódva a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Labor programjához is), a publikálás/alkalmazások előtti átfogó és szerteágazó tesztelésekhez van szükségünk masszív és 7x24 rendelkezésre állást biztosító IT teszt-háttérre.

Aktuálisan folyó kutatási témáink:

Gépi tanulási módszerek alkalmazása kórélettani problémák vizsgálatában Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Eigner György

A projekt célja az élettani-kórélettani problémákra, főleg krónikus megbetegedések, mint pl. cukorbetegség, valamit daganatos megbetegedések, immunszupresszió, stb. mesterséges intelligenciával támogatott megoldások kutatása.

Glikopeptid analízis Központi Laboratóriumok Hunyadi-Gulyás Éva

Egy viszonylag nagy erőforrást igénylő, elsősorban glikopeptid analízishez használt adatbázislekereső használata

Gombatermesztés termőciklusának parametrikus leírása, gépi látás alapú állapotbecslő és növekedési modell kidolgozása Óbudai Egyetem Dr. Galambos Péter

A projekt az ELKH egyetemi stratégiai együttműködések keretében, a "Kiber-medikai rendszerek fejlesztése AI és hibrid felhő módszerekre alapozva" c. projektben valósul meg az Óbudai Egyetem és az ELKH SZTAKI között.

High-tech hunt for secrets - ERC Szociológiai Intézet Takács Károly

A kutatásban okoseszközöket használunk szociometriai és hálózatkutatási célokra.

hijing Részecske- és Magfizikai Intézet Bíró Gábor

A Hijing++ nehézionfizikai Monte Carlo eseménygenerátor fejlesztése.

Hitachi 2019 Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Horváth Gergely

Hitaci-val közös projekten nagy méretű XPress számítások futtatása.

HoloDetect_wGPU Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Zarándy Ákos

Holografikus mikroszkóp képek feldolgozása, postprocesszálása. (Fókuszsík predikció, 3D objektum lokalizáció, képtranszformáció, klasszifikáció) GPU használatával