Morzsák

Oldal címe

Adatkezelési nyilatkozat

Címlapos tartalom

A jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalójának („Adatkezelési Tájékoztató”) célja röviden bemutatni, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont és a SZTAKI az ELKH Cloud („Platform”) weboldalának (https://science-cloud.hu/) használata során hogyan kezeli az Ön személyes adatait. Az Adatkezelési Tájékoztató segít annak jobb megértésében, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, és magyarázatot nyújt arra, hogyan gyűjtjük, kezeljük és kikkel osztjuk meg.

Közös Adatkezelők

A Wigner Fizikai Kutatóközpont (Székhely: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33, kapcsolat: info@science-cloud.hu – „Wigner”) és a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (székhely: 1111 Budapest, Kende u. 13-17, kapcsolat: info@science-cloud.hu - „SZTAKI”; Wigner és SZTAKI együttesen „mi”) az Ön adatainak a közös kezelője az ELKH Cloud weboldalának (https://science-cloud.hu/) használatával összefüggésben.

Adatkezelési célok és jogalapok

Az Ön személyes adatait az alábbi adatkezelési célokból kezeljük:

  1. Felhasználói azonosítás és felhasználói fiók kezelése: A Platformhoz történő hozzáféréshez és a Platform erőforrásainak kezeléséhez azonosítás szükséges. Az Ön EduID-ját vagy az Ön Akadémiai Adattáras azonosítóját a Platform használatával összefüggésben a Platform felhasználási feltételeinek, mint szerződésben foglaltak végrehajtásához és teljesítéséhez szükséges. Az eduID a KIFÜ / NIIF Program szolgáltatása.
  2. Projektek, biztonsági beállítások kezelése és menedzselése: Ön az ELKH Cloud weboldal szolgáltatásai szerint férhet hozzá a Platformhoz, ahol Ön saját projekteket kezdeményezhet vagy meghívott projektekben vehet részt, kezelhet, ennek keretében az Ön számára biztosított kvóta mértékéig informatikai szolgáltatásokat használhat (pl. virtuális gépeket hozhat létre, indíthat el, állíthat le, snapshotot készíthet, konfigurálhat és ezen virtuális gépeken belül adatokat tárolhat, kezelhet, külső IP címet állíthat be, tűzfalszabályokat kezelhet, felhasználói nevet és jelszót állíthat be), amelyet a Platform felhasználási feltételeinek, mint szerződésnek a teljesítése alapján kezeljük.
  3. Felhasználók meghívása: Ön további felhasználókat adhat hozzá vagy tilthat le az Ön folyamatban lévő projektjéhez, amellyel kapcsolatos adminisztrációt Ön a harmadik fél által biztosított Hexaa rendszeren keresztül vagy a Wigner munkatársán keresztül tudja elvégezni. A kapcsolódó személyes adatok kezelésének alapja a Platform felhasználási feltételeinek, mint szerződésnek a teljesítése.
  4. Projektek bemutatása: az ELKH Cloud weboldal nyilvánosan közzéteszi a Platform igénybevételével vitt projekteket, feltüntetve a projektek leírását és a projektvezetők neveit, amelyhez a jogos érdekünkre, mint jogalapra támaszkodunk.
  5. Publikációk és köszönetnyilvánítás megjelenítése: ha Ön úgy dönt, hogy igénybe veszi a Platform szolgáltatásait és erőforrásait, és ennek alapján tudományos cikket ír és jelentet meg, amely cikket és annak hivatkozási paramétereit megosztja velünk, akkor mi azt a fennálló jogos érdekünk alapján közzétesszük az ELKH Cloud weboldalán.
  6. Felhasználói igények felmérése: külön Google űrlapon felmérjük a felhasználói igényeit, hogy a Platformot, illetve az ELKH Cloud weboldalát milyen irányban fejlesszük tovább, amellyel kapcsolatos adatkezelés során az Ön hozzájárulására támaszkodunk.
  7. Kapcsolattartás, kommunikáció: az adatkezelés célja, hogy kezeljük a hozzánk beérkező kérdéseit és megkereséseit; ezen célból jogos érdekünkre támaszkodunk jogalapként.
  8. Fórum: az ELKH Cloud weboldalon elérhető nyilvános fórum használatával Önnel kapcsolatos személyes adatokat a Platform felhasználási feltételei, mint szerződésben foglaltak végrehajtásához és teljesítéséhez szükséges.

Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

Munkatársaink a „szükséges ismeret” elve alapján férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz. Mi a Platformot egy zárt tudományos kör számára tudományos célú szolgáltatásként biztosítjuk és mi csak kizárólag az informatikai infrastruktúrát és környezetet biztosítjuk a virtuális gépek menedzseléséhez, és a virtuális gépeken belüli adatkezelésekért nem vagyunk felelősek.

Szolgáltatónk és egyéb harmadik felek adatfeldolgozóként férhetnek hozzá személyes adataihoz, továbbá bírósági, hatósági és egyéb hivatalos szervek megkövetelhetik tőlünk személyes adatai rendelkezésre bocsátását.

Az Ön jogai

Önt megilleti a hozzáféréshez való jog, adatai helyesbítéséhez és a törléshez való jog, illetve bizonyos esetekben az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog a többi jog mellett, és megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos bármely okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, mely esetben nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és e jog gyakorlása megalapozott, az Ön személyes adatait a tiltakozással érintett adatkezelési célokból nem kezeljük tovább.

Teljes Adatkezelési Tájékoztató

További információért olvassa el a Teljes Adatkezelési Tájékoztatónkat. (Utolsó frissítés: 2021. július 6. – v0.9)