Morzsák

Oldal címe

A Hetedik Keretprogram többszintű, dinamikus hálózati elemzése

Címlapos tartalom

Az EU (Európai Unió) által finanszírozott keretprogramok partnerkapcsolatainak statikus vizsgálatából számos publikáció és több Európai Unió által megrendelt tanulmány született, a konzorciumi hálózatok időbeli változásairól azonban kevés információ áll rendelkezésre. Jelen kutatás célja összetett, hiszen amellett, hogy a többszintű hálózatelemzés segítségével hatékony módszertant kínál a komplex keretprogramok dinamikus elemzésére, e módszertan segítségével feltárja az egyes országok és témakörök alhálózatainak és hálózatfejlődésének különbségeit is. Ezeken túl vizsgálja a hálózati és a hálózatfejlődési indikátorok országrangsorainak, valamint az egészségügyi, a felsőoktatási és a tudományos országrangsoroknak a kapcsolatát is.