Morzsák

Oldal címe

Ultragyors folyamatok vizsgálata fotofunkcionális fémkomplexeken

Címlapos tartalom

Fénnyel kapcsolható átmenetifém komplexek ígéretesek a molekuláris adattárolás szempontjából, mivel kicsik (< 1 nm), és különböző állapotaik fénnyel való besugárzással ultragyorsan egymásba alakíthatók. Időfüggő számításainkkal átfogó képet kivánunk kapni ezen rendszerek dinamikájáról. Továbbá spinvibronikus dinamikai vizsgálatokra gépi tanulást szeretnénk alkalmazni. A training set kialakításához kvantumkémiai számításokat kell elvégezni, melyhez a nagymértékű kapacitás elengedhetetlen.