Morzsák

Oldal címe

Rejtett közös okok felderítése: új adatelemzési módszerek

Címlapos tartalom

Matematikai módszereket fejlesztünk ki, amelyek alkalmasak megfigyelt idősorok alapján, a dinamikai rendszerek között lehetséges irányított vagy körkörös ok-okozati összefüggések feltárására, beleértve a rejtett közös ok létének felismerését is. Lehetővé teszik a késleltetett oksági hatás kimutatását, a hatás terjedéséhez szükséges idő és jellemző frekvencia spektrumának meghatározását. A módszereket az idegtudományban epileptikus aktivitás fókuszának azonosítására használjuk.

Wigner FK KTO TNCS

Publikációk

1 - 1 | 1
Megjelenés éve
2023

Feature space reduction method for ultrahigh-dimensional, multiclass data: Random forest-based multiround screening (RFMS)

Szerzők
Hanczár, Gergely; Stippinger, Marcell; Hanák, Dávid; T. Kurbucz, Marcell; M. Törteli, Olivér; Chripkó, Ágnes; Somogyvári, Zoltán
Tovább