Morzsák

Oldal címe

Rejtett közös okok felderítése: új adatelemzési módszerek

Címlapos tartalom

Matematikai módszereket fejlesztünk ki, amelyek alkalmasak megfigyelt idősorok alapján, a dinamikai rendszerek között lehetséges irányított vagy körkörös ok-okozati összefüggések feltárására, beleértve a rejtett közös ok létének felismerését is. Lehetővé teszik a késleltetett oksági hatás kimutatását, a hatás terjedéséhez szükséges idő és jellemző frekvencia spektrumának meghatározását. A módszereket az idegtudományban epileptikus aktivitás fókuszának azonosítására használjuk.

Wigner FK KTO TNCS