Morzsák

Oldal címe

NGS adatok feldolgozása és populációgenetikai elemzések

Címlapos tartalom

A Tématerületi Kiválósági Program keretében megvalósuló projekt célja, hogy a magyar etnogenezis alapvető kérdéseire keressen választ: a Kárpát-medencében megjelenő, megtelepedő vagy átvonuló népességek milyen mértékben vettek részt a mai magyar nép kialakulásában; milyen rokoni kapcsolatban vagyunk Európa más népeivel; a hun, az avar és a honfoglalás korban megjelenő népek mely eurázsiai területekről érkeztek hazánkba és milyen etnogenetikai viszonyban vannak egymással és más népességekkel.