Morzsák

Oldal címe

Lexikai tudásreprezentáció

Címlapos tartalom

Az NyK Lexikai tudásreprezentáció kutatócsoport keretében futó projektünk célja egy új, korpuszvezérelt, 1 milliárd szó terjedelmű korpuszon alapuló, online és offline formában is elérhető magyar értelmező kéziszótár készítéséhez szükséges adatok és korpuszfeldolgozó eszközök létrehozása. A projekt jelen szakaszában a szótár alapjául szolgáló korpusz összeállítása és tisztítása áll előtérben, egyebek mellett neurális nyelvmodellek segítségével.