Morzsák

Oldal címe

Kapcsolt autokatalitikus ciklusok dinamikai vizsgálata

Címlapos tartalom

A korai evolúcióban szerepet játszó kémiai reakciók közül kiemelkedő szerepet kapnak az autokatalitikus ciklusok, melyek felelősek önmaguk, és a belőlük kiinduló mellékreakciók révén további kémiai vegyületek előállításáért. A projekt célja az egy közös forráson keresztül összekapcsolódó autokatalitikus ciklusok dinamikai vizsgálata, mely módszertanában hasonló az ökológiából ismert kompetíciós (több faj-közös forrás) modellek vizsgálatához.