Morzsák

Oldal címe

A James Webb-űrtávcső spektrumadatbázisának számolása

Címlapos tartalom

Az MTA-ELTE Lendület Tejútrendszer Kutatócsoport által vezetett projekt keretében elméleti színképadatbázist hozunk létre, amely nélkülözhetetlen a James Webb-űrtávcső spektrográfjának kalibrálásához, megalapozva a közeljövő nagy spektroszkópiai és fotometriai égboltfelmérő programjai (SDSS, LSST, 4MOST, WEAVE, etc.) által észlelt csillagok fizikai paramétereinek (felszíni hőmérséklet, sugár, luminozitás) meghatározását is. Elkészültekor az új adatbázis a világ legnagyobb színképadatbázisa lesz.