Morzsák

Oldal címe

Hibák nanoméretű LiNbO3 kristályban

Címlapos tartalom

A "forced field" alapú GULP program használatával lehetőség nyílik nagyszámú hibaszerkezet (konfiguráció) vizsgálatára nano méretű kristályokban. Jelen projektben a Li245Nb245O735 nanokristályban megjelenő NbLi+4VLi hibaklaszterek energetikai viszonyait vizsgálom meg különös tekintettel a LiNb3O8 fázis megjelenésének lehetőségére. A 3 darab hibaklasztert tartalmazó nanokristály konfigurációs lehetőségeinek nagy száma indokolja a cloud erőforrás igénybe vételét.