Morzsák

Oldal címe

Development and mechanistic study of DNA dyes

Címlapos tartalom

Fluoreszcens szenzorok DNS jelenlétében intenzív fluoreszcencia-növekedést mutatnak. A kötődés módja szerint megkülönböztetünk árokban kötő és a bázispárok közé beékelődő, interkaláló festékeket. Az új, általunk tervezett, korábbiaknál érzékenyebb, vörös szenzorvegyületek működésének, a szintézislépések mechanizmusainak felderítésére szeretnénk számítási kapacitást igénybe venni.

Célunk a fotokémiai mechanizmusok felderítése (alapállapot, gerjesztett állapot, triplett állapot) és megértése.