Morzsák

Oldal címe

Biológiai allometriák kísérletes vizsgálata

Címlapos tartalom

A projekt az MTA-DE "Lendület" Ökológia, Evolúció és Fejlődésbiológia Kutatócsoport számítási igényeit fedezi. A Kutatócsoport célja az állati testméret élettani hatásainak feltárása egy édesvízi csalánzó modell rendszerben. A projekt részeként transzkriptómikai adatokat elemzünk az eltérő testméretű állatok szaporodási és öregedési folyamatainak megértéséhez, valamint vizsgáljuk az állatokkal együtt élő mikrobiális szervezetek hatását a vizsgált folyamatokra.