Morzsák

Oldal címe

AT1R ligand screen

Címlapos tartalom

A projekt célja az angiotenzin-receptorhoz kötődő nem-peptid ligandumok vizsgálata, a lehetséges vegyületek listájának előzetes in silico szűrése. A projekt in silico része jelentős erőforrásokat igényel az alkalmazott technikák miatt: molekula mechanika, molekula dinamika, dokkolás, illetve AI és ML technikák. Ezek a technikák több processzor magot és nagy GPU kapacitást is ki tudnak használni, az alkalmazások rendelkezésünkre állnak.