Kubernetes klaszter

Áttekintés:

Ez a bemutató áttekintést ad arról, hogy hogyan lehet létrehozni egy teljes Kubernetes infrastruktúrát a Docker szoftverkomponenssel és az Occopus orkesztrációs eszköz segítségével. Az infrastruktúra egy master csomópontból és előre meghatározott számú worker csomópontból áll. A worker csomópontok megkapják a master csomópont ip címét és felcsatlakoznak rá, hogy egy klasztert alkossanak. Végül, az elkészült Kubernetes klaszter bármilyen szabványos eszközzel használható a Kubernetes API szerver protokoll használatával.

Használati és telepítési útmutató:

https://occopus.readthedocs.io/en/latest/tutorial-building-clusters.html#kubernetes-cluster