Morzsák

Oldal címe

Jövőt szolgáló kutatásokért lép partnerségre a HUN-REN és a Széchenyi István Egyetem

Címlapos tartalom

A független kutatóhálózat irányításáért és működtetéséért felelős HUN-REN Központ, illetve annak Energiatudományi Kutatóközpontja, Természettudományi Kutatóközpontja, valamint Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézete együttműködési megállapodást kötött a Széchenyi István Egyetemmel. A partnerek szakmai kutatási tevékenységeik összehangolását, illetve a tudományos eredmények elérése érdekében történő együttműködésük kereteit rögzítették a megállapodásokban.

A HUN-REN Központ az Országgyűlés által 2019-ben alapított, független költségvetési intézmény, amelyet a magyar tudományos élet alappillérét jelentő, központi finanszírozású, független kutatóhálózat irányítására és működtetésére hoztak létre. Tizenegy kutatóközpontjának és hét kutatóintézetének, továbbá 116 támogatott kutatócsoportjának munkatársai a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok legváltozatosabb területein végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat. A Széchenyi István Egyetem pedig elkötelezett a jövőt formáló, a fenntarthatóságot elősegítő kutatások és technológiai fejlesztések iránt. Ez jelenti az alapját azoknak az együttműködéseknek, amelyek dokumentumait a felek április 22-én írták alá a győri campuson.

Csoportkép az együttműködési szerződés aláíróiról.
Kép forrása: Adorján András / HUN-REN

„Egyetemünk oktatási, kutatási és harmadik missziós tevékenységét is széles körű partnerség keretében végzi. Olyan gazdasági ökoszisztémát építünk, amely jelentősen hozzájárul a térség versenyképességéhez. Tudományos teljesítményünket tovább erősíti a HUN-REN Központtal és kutatóintézeteivel kötött együttműködésünk. Ennek keretében közös kutatásokat tervezünk, amelyek – az anyagtudománytól az autonóm közlekedésen át az egészségtechnológiai innovációkig – az élet változatos területein szolgálják a fejlődést” – fogalmazott dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

„A HUN-REN részéről örömmel lépünk ilyen új típusú szövetségre, amely az oktatási, kutatási innovációs és fejlesztési ökoszisztémán belül élenjáró intézmények között köttetik. Az egyetemek és a kutatóintézetek eltérő módon, de a hazai kutatás minőségi növelésének zálogai: különböző módon járulnak hozzá az ökoszisztéma legsikeresebb működtetéséhez. Egymással szövetkezve a legnagyobb nemzeti kihívásokra keresnek válaszokat, nagy projektek megvalósítására képesek és kapnak mandátumot” – hangsúlyozta Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke az ünnepélyes aláírás alkalmából.

A keretmegállapodás értelmében a Széchenyi-egyetem és a HUN-REN Központ többek között közös pályázatok, kutatási projektek, hazai és nemzetközi konferenciák, továbbképzések szervezésében működik együtt. A partnerek törekednek a doktori képzés erősítésére, valamint az oktatók és kutatók részére biztosítják a HUN-REN Cloud kutatási e-infrastruktúrát.

A cikk folytatása a HUN-REN oldalán olvasható.

Forrás: hun-ren.hu