Morzsák

Oldal címe

Elindult a nemzetközi kutatási infrastruktúrákba való bekapcsolódást támogató ELKH Adatrepozitórium fejlesztése

Címlapos tartalom

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) három kutatóhelye, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), a Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) és a Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) szakembereinek közreműködésében, az ELKH Titkárság támogatásával elindult az ELKH Adatrepozitórium létrehozására irányuló nagyszabású projekt. A hiánypótló új digitális infrastruktúra Magyországon egyedülálló feltételeket teremt a kutatási adatok hosszú távú biztonságos tárolásához, kezeléséhez és megosztásához, ezzel biztosítva a nemzetközi kutatási infrastruktúrákba való bekapcsolódást.

Az ELKH Adatrepozitórium intézményi, technológiai és közvetlen adatkapcsolati szinten fogja elősegíteni hazánk hasonló célú európai kezdeményezésekbe történő bekapcsolódását, amelyek közül a legfontosabb az EOSC (European Open Science Cloud) páneurópai kutatási infrastruktúra.

„Az ELKH Adatrepozitórium fejlesztésével célunk, hogy megoldást nyújtsunk a kutatások során nagy mennyiségben keletkező adatok biztonságos tárolására, kezelésére és megosztására, megakadályozva ezzel az értékes gyűjtemények elkallódását. Ez a korunk legújabb digitális technológiájára épülő infrastruktúra az adatokat a hazai és a nemzetközi kutatóközösség mellett a felsőoktatás és a versenyszféra szereplői, sőt akár a tudomány iránt érdeklődő nagyközönség számára is elérhetővé fogja tenni” – hangsúlyozta Maróth Miklós, az ELKH elnöke. A fejlesztés összhangban van az Állásfoglalás a nyílt tudományról című dokumentummal, amelyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a támogató szervezetek – köztük az ELKH – 2021 októberében adtak ki, és egyben igazodik az Európai Bizottság ajánlásaihoz és a nemzetközi szakmai trendekhez. „Az ELKH vezetése örömmel támogatja az ELKH Adatrepozitórium létrehozására és üzemeltetésére irányuló projekt megvalósítását” – tette hozzá Maróth Miklós.

Az ELKH Adatrepozitórium a tervek szerint 2023 második felétől áll majd a felhasználók rendelkezésére, és kiváló műszaki és személyi feltételek mellett fogja biztosítani a kutatási adatokra vonatkozóan nemzetközi összefogásban kidolgozott FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, magyarul: megtalálható, hozzáférhető, átjárható, újrafelhasználható – elvek érvényesülését. A projekt gondoskodik továbbá az adatrepozitóriumok felhasználásával kapcsolatos ismeretek terjesztéséről, a szükséges ELKH- és intézményi szintű adatkezelési irányelvek és szabályozások létrehozásáról, valamint a hazai és nemzetközi adat- és metaadat-kezelési, -tárolási szabványok és ajánlások, a jó gyakorlatok meghonosításáról.

Az ELKH Adatrepozitórium létrehozása elősegíti a Magyarország Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiájában (2021–2030) kitűzött célok elérését, amelyek között kiemelt helyen szerepel az állami kutatóhelyek kutatási eredményeinek a jelenleginél nagyobb arányú hasznosulása, valamint a tudásáramlás és a tudástermelés kapacitásának bővítése.

Sajtókapcsolat:
Hencz Éva kommunikációs igazgató, ELKH Titkárság
Telefon: +36 30 155 1803, e-mail: hencz.eva@elkh.org

További információk:
Gárdos Judit, a TK Kutatási Dokumentációs Központ vezetője
E-mail: gardos.judit@tk.hu

SZTAKI
Társadalomtudományi Kutatóközpont
HUN-REN  Wigner
ELKH