Morzsák

Oldal címe

Nyitott kapuk vagy kultúraváltás? Adatrepozitálás Magyarországon

Címlapos tartalom

A kutatási adatok adatrepozitóriumi elhelyezése világszerte egyre elterjedtebb gyakorlat, különösképpen a közpénzből keletkezett adatok esetében. A folyóiratkiadók és a kutatásfinanszírozók a kutatási adatok repozitálására vonatkozó, egyre növekvő elvárásainak támogatására a nemzetközi színtéren egyre több általános és tudományterület-specifikus adatrepozitórium működik. A magyar kutatók számára mindeddig nem állt rendelkezésre olyan adatrepozitórium, amely hazai fejlesztésű és fenntartású, magyar nyelven (is) elérhető, bárki számára hozzáférhető, és amely teljeskörű informatikai és felhasználói támogatást nyújt. 2024 márciusától az ARP ezt a komplex szolgáltatáscsomagot biztosítja a hazai kutatói társadalom számára.

Az ARP színre lépése arra is rámutat, hogy hol tart a hazai adatrepozitálás, annak kultúrája mennyire tekinthető elterjedtnek itthon, és hogy fogadja a hazai kutatói társadalom az új repozitórium nyújtotta lehetőségeket. „Felülről” jövő, kényszerített változ(tat)ásról, vagy a kutatói igényekre szabott, azokra részletesen reflektáló szolgáltatásról van szó? Mi hívta életre az adatok repozitálására irányuló jelenlegi törekvéseket? Milyen előfeltételek szükségesek ehhez?

Többek között ezekről a témákról beszélgetünk meghívott vendégeinkkel a Kincs, ami van beszélgetéssorozat nyolcadik alkalmán.

Meghívottak: Egri Krisztina (TáTK), Meiszterics Enikő (HUN-REN TK), Micsik András (HUN-REN SZTAKI), Szilágyi Edit (HUN-REN Wigner FK)

Moderál: Gárdos Judit (HUN-REN TK)

További információkért kérjük, látogassanak el a HUN-REN ARP weboldalára.