A multimodális kommunikáció időszerkezete

A Debreceni Egyetem és az MTA Nyelvtudományi Intézet közötti együttműködés keretében NKFIH támogatással végzett (K116402 és K116938 számon nyilvántartott) kutatások célja a multimodális kommunikáció időszerkezetének a feltárása. A kutatáshoz a Debreceni Egyetemen  összeállított HUCOMTECH korpusz adatai szolgálnak kiindulópontként. A rejtett időbeli kapcsolatok feltárásához a THEME szoftver eszközt használjuk, amely jelenleg egyelőre 64bites Windows rendszer alatt futó DELPHI rendszerben van kódolva. A több mint kétmillió kiinduló adatpont komplex vizsgálata meghaladja a közönséges asztali számítógépek kapacitását.

Contact information for project leader
Dr. Váradi Tamás
Nyelvtudományi Intézet